مقاوم سازی ساختمان بتنی پارک وی با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

  • تهران
  • سازه های بتنی, مقاوم سازی با FRP
دریافت اطلاغات بیشتر

درساختمان مسکونی واقع در خیابان الف، دال های بتنی پس کشیده دارای خیز بیش از حد مجاز بوده و جهت جلوگیری از ادامه خیز تصمیم به مقاوم سازی آنها گرفته شد.

506_orig

تقویت دال بتنی پس کشیده در ساختمان مسکونی خیابان الف-تهران:

درساختمان مسکونی واقع در خیابان الف، دال های بتنی پس کشیده دارای خیز بیش از حد مجاز بوده و جهت جلوگیری از ادامه خیز تصمیم به مقاوم سازی آنها گرفته شد.  دال های دهانه بزرگتر در ۳ طبقه پایینی ساختمان توسط نوارهای الیاف CFRP تقویت شدند تا از ایجاد خیز بیشتر در آنها جلوگیری بعمل آید.

عکس های بیشتر از این پروژه