مقاوم سازی ساختمان بتنی پارک وی با FRP [تصویر]
  • calendar icon ------ الی ------

مقاوم سازی ساختمان بتنی پارک وی با FRP

 

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنیتقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و ...

 

درساختمان مسکونی واقع در خیابان الف، دال های بتنی پس کشیده دارای خیز بیش از حد مجاز بوده و جهت جلوگیری از ادامه خیز تصمیم به مقاوم سازی آنها گرفته شد.

 

تقویت دال بتنی پس کشیده در ساختمان مسکونی خیابان الف-تهران:

 

درساختمان مسکونی واقع در خیابان الف، دال های بتنی پس کشیده دارای خیز بیش از حد مجاز بوده و جهت جلوگیری از ادامه خیز تصمیم به مقاوم سازی آنها گرفته شد.  دال های دهانه بزرگتر در 3 طبقه پایینی ساختمان توسط نوارهای الیاف CFRP تقویت شدند تا از ایجاد خیز بیشتر در آنها جلوگیری بعمل آید.

 

عکس های بیشتر از این پروژه 

 

تصاویر بیشتر (5)

: اشتراک گذاری