۳/۵ - (۳ امتیاز)
۳/۵ - (۳ امتیاز)

وبلاگ

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

۳/۵ - (۳ امتیاز)
۱۳۹۹۰۴۲۹۰۹۳۹۲۹۶۰۲

وال پست منقطع چیست؟  عضوی است که موجب اتصال بین  میانقاب های سازه ای و غیر سازه ای و تیغه ها به اسکلت ساختمان می شود  که در جهت  مقاومت در برابر نیروهای جانبی باد و زلزله بسیار تاثیر گذار می باشد. میانقاب ها دیوارهایی اند که به واسطه اتصال یا عدم اتصال آن ها به سازه، نام آن ها تغییر نموده  و به ۲ دسته میانقاب سازه ای یا غیر سازه ای تقسیم می گردد. تیغه ها نیز دیوارهایی می باشند که خارج از قاب های سازه ای اجرا می گردند  و هیچ ارتباطی بین  نام گذاری آن ها و ضخامت این دیوارها وجود ندارد.

قطعــه نبشی منقطع بــه شکل مهندســی طراحــی و به وسیله نــرم افــزارهــای تخصصــی تحلیــل و مکانیزم می گردند  به طوری که نیروهــای وارد شــده در زمان  زلزلــه را بــه شکل کامــل تحمـل و سـپس بـه حالـت اولیـه برمی گردند. ایـن در صورتی است کــه حتــی ناودانــی هایــی بــا ضخامــت ۳ میلیمتــر نیــزچنیــن قابلیتــی را ندارنــد.

قطعه نبشی منقطع بصورت وال پست گالوانیزه تولید می گردد.وال پست های کناری در روش منقطع شامل یک قطعه پروفیل گالوانیزه ۵۰ سانتی، به همراه ۲ قطعه بست اتصال سیاه (نیاز به ضد زنگ دارد) و یا گالوانیزه است . با توجه به ارتفاع ستون ار کف تا زیر تیر تعداد مورد نیاز محاسبه می گردد.

 

انواع وال پست

انواع وال پست می تواند فلزی یا بتن آرمه باشد. به طور معمول وال پست های فلزی به شکل پروفیل نبشی ، ناودانی و یا قوطی هستند. این المان که معمولا به شکل یک تیر ستون طراحی می شود، در انتهای سالن های صنعتی کاربرد دارد و به طور کل فریم های با دهانه بالا که انتهای آن با دیوار پوشش می شود، قرار می گیرد.

ستونک می تواند شامل  یک ناودانی حداقل نمره ۶ یا معادل آن از فولاد ، بتن آرمه یا چوب باشد در صورتی که طول تیغه پشت بند کمتر از ۱.۵ متر باشد ، لبه آن می تواند رها باشد. وظیفه  وال پست ها انتقال نیروهای حاصل از باد و زلزله از دیوار به فریم است که در نهایت منجر به عدم تخریب دیوار می شود.

 

وال پست عمودی چیست؟

در وال پست عمودی یا قائم، پروفیل ها که قابلیت این را دارند که یا به شکل موازی با ستون و دیگر اعضای قائم سازه در میان دیوار اعمال شوند. شکل نهایی وال پست قائم معمولا به شکل  حرف انگلیسی H  می باشد . در این روش معمولا از دو ناودانی و یا چهار نبشی برای نبشی کشی بکار گرفته می شود. به این دلیل که در میانقاب تولید می گردد که نام دیگر آن وادار میانی یا وال پست میانی می باشد.

 

وال پست عمودی چیست؟

وال پست افقی چیست؟

تیرک نام دیگر وال پست افقی است. این وال پست دارای  یک عضو افقی می باشد  که می ‌تواند هم فولادی باشد و هم بتنی. این وال پست چون هم نقش وال پست را دارد و هم تیرک، از این رو تیرک نیز نام می گیرد.

 

میلگرد بستر چیست؟

میلگرد بستر را می ‌توان یک وال پست افقی درنظر داشت  که در میانه‌ی دیوار به شکل خرپایی و یا نردبانی بکار گرفته می شود.

 

عرض درزهای منقطع (فاصله جداسازی)

فاصله جداسازی دیوار از ستون به اندازه ۰.۰۱ ارتفاع کف تا کف طبقه و فاصله جداسازی از سقف برابر با بیشترین دو مقدار ۲۵ میلی متر و حداکثر خیز دراز مدت تیر است.

 

ویژگی های وال پست

همانطور که می دانید وال پست frp  به شکل فلزی یا بتن آرمه هستند  و هر دو آن ها نیز در ساختمان سازی پر کاربرد می باشند. از جمله نکات مهمی که باید بدانید، به این صورت است:

  • نمونه فلزی وال پست معمولا به شکل پروفیل نبشی، ناودانی و قوطی است
  • وال پست در فواصل و طول های مشخص و در جهت یکپارچه عمل نمودن دیوار کاربرد دارند.
  • وال پست به شکل یک تیر یا ستون است و محل قرار گیری آن در انتهای فریم با دهانه بالا و محلی که با دیوار پوشش می گردد، است.  

 

نحوه اتصال وال پست ها

اتصال این ناودانی ها به ستون بتنی به طور تفنگی ممنوع هست و باید به شکل رول بولت گردشی نصب گردد. استفاده  میلگرد بستر به عنوان مسلح کننده در برابر نیروهای عمود بر دیوار ضروری است و می بایست  حتما صورت گیرد و انتهای میلگرد بستر به صورت مفصلی نصب می گردد به گونه ای  که اجازه تغییر مکان دارد.

برای ناحیه اتصال بالای دیوار هم به زیر تیر باید توجه داشت که اتصال به زیر تیر ممنوع هست و می بایست  از همین ناودانی ها و فوم بهره برداری شود.

فاصله هر قطعه هم در زیر تیر و روی ستون باید هر یک متر یکبار مکرر صورت گیرد  و این نوع اتصال منجر به آن شده  که در صورت زلزله ، دیوار به شکل کشویی داخل این ناودانی ها حرکت کند و سازه به راحتی می تواند تغییر شکل خود را بدون اینکه به تیر و ستون برخورد و اندرکنشی داشته باشد ، صورت گیرد.

الزامات قانونی در اجرای وال پست

توجه به الزامات زیر در اجرای وال پست حائز اهمیت می باشد.

  • دیوارها و تیغه های داخلی که ارتفاعی بیشتر از ۱/۸ متر دارند باید از نظر جانبی به سازه به طریقه مناسب مهار گردند.
  • طول مجاز دیوار غیر سازه ای بین دو کلاف قائم حداکثر ۴ متر یا ۴۰ برابر ضخامت آن در نظر گرفته شود نه بیشتر.
  • ارتفاع دیوارغیر سازه ای از تراز کف  نباید بیشتر از ۳/۵ متر باشد.
  • مهار لبه های قائم تمام دیوارهای غیر سازه ای اهمیت زیادی دارد.

 

عواقب حقوقی عدم اجرای وال پست

همانطور که از اهمیت وجود وال پست ها گفتیم ، عدم اجرای آن عواقب حقوقی را متوجه  مهندس ناظر خواهد نمود،  در واقع در صورتی که تخریب دیوار به علت عدم اجرای وال پست رخ دهد  وضرر جانی و مالی بر اثر این حادثه اتفاق افتد مهندس ناظر مقصر خواهد  بود.

 

عواقب حقوقی عدم اجرای وال پست

والپست و اثر میانقابی

اثر میانقابی پدیده ای می باشد که از اهمیت بالایی برخوردار است و می بایست در زمان طراحی سازه جهت از بین بردن آن تمهیداتی در نظر داشت  . آنچه پیش روی طراح سازه است دو گزینه است:

۱بررسی و محاسبه اثرمیانقابی و لحاظ کردن  این اثر درطراحی سازه

۲حذف این اثر با جداسازی قاب و میانقاب با استفاده از والپست

 

جداسازی دیوار میانقاب از قاب

جهت ازبین بردن اندرکنش دیوار و سازه بهترین راه جدایی ان ها از هم می باشد  به این صورت که بین دیوار و سازه یعنی ستون ها و تیر فاصله ای در نظر می گیرند ،  این فاصله بر حسب ارتفاع سازه ومیزان نیروهای وارده محاسبه می شود  که اندازه آن بطور معمول ٢/۵ تا ۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود.

این فاصله باید  با مصالح نرم و قابل ارتجاع پر گردد  تا اولا نیروهای متقابل سازه و دیوار را جذب کند، ثانیا امکان اجرای نازک کاری را ایجاد کند . حال با وجود این فاصله نحوه اتصال دیوار به سازه باید به گونه ای باشد که  دیوار را در برابر نیروهای عمود بر سطح محافظت نماید  ولی در راستای موازی با سطح ازاد بگذارد به این صورت که هیچ اندر کنشی با هم نداشته باشند.

 

در نهایت

همانطور که می دانید  سیستم دیوار از سیستم سازه کاملا جدا است و محل جداشدگی ها در زیر تیر ها و کنار ستون می باشد و دیوار از این نواحی قابلیت حرکت دارد. عملکرد دیوار در این سیستم از وال پست ها به شکل کنسولی صورت می گیرد و دیوار تنها از سمت پایین نشیمن کامل دارد و لزومی ندارد که از زیر تیر، بخواهیم دیوار را نگه داریم . آن چه در این مقاله به آن پرداختیم  معرفی وال پست منقطع و جزئیات مهم در اجرای آن بود. امیدواریم با مطالعه این نوشته به اطلاعات مفیدی در این خصوص رسیده و به خوبی با وال پست، ویژگی ها و انواع آن آشنا شده باشید.

 

 

۳/۵ - (۳ امتیاز)

درجدیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

17 − یک =