۳.۷/۵ - (۶ امتیاز)
۳.۷/۵ - (۶ امتیاز)

وبلاگ

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

۳.۷/۵ - (۶ امتیاز)
sgggggggg

طراحی و محاسبه وال پست چیست؟ وال پست عضوی است که میانقاب های سازه ای و غیر سازه ای و تیغه ها را به اسکلت ساختمان وصل می کند تا در برابر عوامل و نیروهای طبیعی مانند باد و طوفان و زلزله مقاوم شوند.
میانقاب ها دیواره هایی هستند که با توجه به اتصال و عدم اتصال آن ها به سازه، به دو دسته ی میانقاب های سازه ای و میانقاب های غیر سازه ای تقسیم می شوند.

در حقیقت برای این که دیوار یکپارچه عمل کند، از وال پست که یک کلاف با طول مشخص می باشد استفاده می کنیم. کاربرد سازه این است که دیوار را از اسکلت سازه جدا کنیم.
در لغت وال پست به معنای نگهدانده ی دیوار است.

وظیفه ی اصلی وال پست چیست؟

وظیفه ی اصلی وال پست frp ، این است که نیروی های حاصل از حوادث طبیعی مانند باد، زلزله و طوفان را از دیوار به قاب منتقل می کند که باعث مقاومت و استحکام بیش تر دیوار در برابر این نیروها شده و از تخریب آن جلوگیری می کند.

نحوه ی اجرای وال پست ها

وال پست منقطع به روش های گوناگونی اجرا می شوند اما اکثرا به صورت تیر و ستون طراحی می شوند.
البته نوع دیگری از وال پست به نام وال پست قائم و افقی هم داریم که از این نمونه برای زمانی که دهانه بزرگ باشد، از روی تیر طبقه پایین به زیر تیر طبقه بالا در دهانه جوش می شود.

اگر وال پست توسط مهندس ناظر اجرا نشود چه خواهد شد؟

همان گونه که اشاره نمودیم، اجرای وال پست نوین در ساختمان باعث درگیری دیوار با اسکلت سازه می شود و همین امر سبب می شود تا ساختمان از استحکام و مقاومت بالا در برابر عوامل طبیعی مانند باد و زلزله برخوردار شود.
اگر مهندس ناظر از اجرای وال پست ها خودداری نماید و بعدا در اثر زلزله و باد ساختمان ریزش نموده و تخریب شود، مهندس ناظر مقصر خواهد بود.

 اگر وال پست توسط مهندس ناظر اجرا نشود چه خواهد شد؟

نکات مهم هنگام انجام محاسبات و تهیه نقشه سازه

طراحی و محاسبه وال پست سازه باید المان های نگهدارنده ی دیوار ها را طبق استاندارد های ۲۸۰۰ در نقشه های خود رسم نمایند. جزئیات المان های نگهدرانده شامل موارد ذیل است:

•چگونگی اتصالات اعضای قائم و افقی برای مهار دیوار های بدون باز شو
•چگونگی و جزئیات اتصال اعضای قائم و افقی برای مهار دیوار های دارای باز شو
•چگونگی و جزئیات اتصال اعضای قائم و افقی برای مهار لبه ی تراس ها و جان پناه ها
•جزئیات اجرایی دیوار های زیر زمین که بار و سنگینی خاک به آن ها وارد می شود.

_در جزئیات و نکاتی که مورد توجه قرار می دهید، فاصله های عضو های عمودی باید حداقل دو مقدار ۴ متر و ۴۰ برابر ضخامت دیوار در نظر گرفته شود.

_باید فاصله های عضو های افقی از هم، حداقل دو مقدار ۳.۵ متر و ۳۰ برابر ضخامت دیوار در نظر گرفته شود.

_ردیف اخر دیوار چینی باید با ملات زیاد و کافی و فشار در زیر سقف جای داده شود.

_لبه قائم دیوار ها، به صورت آزاد رها نمی شوند و به تیغه ی دیگری یا دیوار عمود وصل می شوند. و اگر این گونه عمل نشود، کلاف قائم وال پست frp در لبه اجرا می شود.

_در نمای آجر نما، آجر با آجر پشت هم زمان چیده و گذاشته شود و دارای ضخامت یکسانی باشند تا دارای یک ملات چیده و اتصال مناسبی باشیم.

_دیوار هایی که تا زیر سقف ادامه ندارند، با کلاف افقی گالوانیزه و وال پست frp که متکی به المان های پایدار هستند، در لبه فوقانی مهار شوند.

وال پست ها به چه روش هایی انجام می شوند؟

روش های اجرای وال پست در ساختمان بتنی شامل موارد ذیل است:

_اجرای تسمه دور ستون
_دیوار به ستون توسط میلگرد اتصال پیدا کند.
_دیوار از طریق تعبیه ی میلگرد در داخل کف مهار شود.
_برای جان پناه ساختمان، وال پست اجرا می شود.
_اجرای وال پست با نبشی کشی
_دیوار توسط تعبیه ی میلگرد در داخل ستون های مجاور مهار شود.
_مهار دیوار به دیوار های برشی از طریق عبور میلگرد در سوراخ قالب ها

مراحل اجرای وال پست چیست؟

_ابتدا جوشکار بر طبق نقشه های اجرایی که دارد، شروع به ساختن وال پست با استفاده از دوبل نبشی ۶ و سپری می کند.
_سپس بعد از ساخت وال پست ها، آن ها را در محل های مورد نظر نصب و جوشکاری می نماید.
_بعد از تمام شدن این مراحل و نصب وال پست ها، اجرای دیوار را شروع می کند. اگر در مسیر دیوار شکستگی زیادی باشد و امکان بالا بودن خطا باشد، توسط یک نقشه بردار شکستگی های دیوار را پیاده می کند.

 مراحل اجرای وال پست چیست؟

نکاتی که هنگام اجرای وال پست ها باید مورد توجه قرار دهید عبارت اند از:

_وقتی شروع به اجرای انواع وال پست ها می کنید، مطمئن شوید که وال پست ها شاغول می باشند.
_دستور کار باید قبل از شروع کار موارد مرتبط به وال پست ها را به سازنده ی آن ها اطلاع داده باشد.
_قبل از ریختن بتن، تیر بتنی حتما باید بیس پلیت در زیر و روی تیر بتنی قرار گرفته باشد.
_قبل از این که وال پست ها را اجرا و جوشکاری نماییم، باید ابعاد داخلی فضای ساختمان را اندازه بگیریم تا بعد ازاجرای دیوار مشکلی به وجود نیاید.
_برای این که وال پست افقی از گیرداری بیشتری برخوردار شود، باید در فاصله های ۱ تا ۱.۵ متری تسط میلگرد آجدار نمره ۱۴ و بالاتر، وال پست افقی را به سازه سقف وصل کنیم.
_اگر در تیر بتنی بیس پلیت استفاده نشود، باید میلگرد در تیر مورد نظر کاشته شود و پروفیل وال پست به آن جوش بخورد و یا پلیت ها توسط رول بولت ها به تیر ها از بالا و پایین وصل شوند.
_وال پست های عمودی را باید در فاصله های ۱ متر به ۱ متر توسط میلگرد نمره ی ۱۰، شاخک هایی را به نبشی های وال پست جوش بزنیم تا بین تیغه و وال پست گیرداری لازم و کافی به وجود بیاید و دیوار عملکرد بهتری را از خود نشان دهد.
_در جاهایی که وال پست در کنار ستون قرار می گیرد، باید فاصله ی وال پست با ستون ۴ الی ۵ سانتی متر باشد تا هنگامی که بار های جانبی مانند زلزله به ستون وارد می کند فشار جانبی به دیوار وارد نشود. باید توجه نمود که این فاصله های خالی توسط مصالح نرم پر شوند.
_پروفیل هایی که برای ساخت وال پست ها استفاده می شوند حتما باید ضد زنگ باشند و برای این که اتصال بهتری با دیوار های اطراف پیدا کنند، هم چنین از ترک های ناشی از حرکات ساختمان در مراحل نازک کاری جلوگیری شود باید روی وال پست ها را توری کشیده و آن را با سیم مفتول محکم کنیم.
_پروفیلی که در ساختن وال پست استفاده می شود باید حداقل نبشی ۵ باشد اما بهتر است در وال پست از نبشی ۶ استفاده کنیم. اگر طراح سازه پروفیل وال پست را دوبل نبشی انتخاب کند، در هنگام ساختن وال پست باید دهانه ی آن را بیش تر از یک سانتی متر در نظر بگیریم تا تیغه به صورت کامل در داخل دیوار قرار بگیرد.

چرا دیوار ها را باید نبش کشی کرد؟

مطابق ایین نامه ۲۸۰۰، برای این که لبه آزاد دیوار ها مهار شوند یکی از وظایف ناظر این است که مالک ساختمان را به اجرای نبشی کشی مجبور کند زیرا نبشی کشی باعث مهار لبه های آزاد دیوارهای اطراف در باز شو ها و فضاهایی که دیوار ندارد می شود. که بهتر است توسط هر دو ناظر در زمان سفت کاری به مالک ابلاغ و الزام شود.

 

سخن پایانی

در این مقاله سعی نمودیم که شما را با وال پست گالوانیزه و نحوه ی اجرا و نصب آن اشنا نماییم و نکات لازم را در استفاده از وال پست یاد آور شویم.

از همه مهم تر با بیان ضرورت ها و کاربردهایی که وال پست در ساختمان دارد و سبب مقاومت و استحکام بیش تر ساختمان در برابرنیروهای طبیعی شده و از تخریب و متلاشی شدن آن جلوگیری می کند، امیدواریم که به هیچ عنوان از استفاده از وال پست در سازه ی ساختمان غافل نشوید تا از عواقب وحشتناک عدم استفاده از ان در امان بمانید.

۳.۷/۵ - (۶ امتیاز)

درجدیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + سیزده =