سد سفید رود منجیل

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی سد بتنی

تقویت بتن با ورق های فولادی

دریافت اطلاغات بیشتر

سد سفیدرود منجیل با ارتفاع ۱۰۶ متر از پی و طول تاج ۴۲۵ متر یکی از بزرگترین سدهای بتنی ایران است که در سال ۱۳۴۱ به بهره برداری رسیده است.

565_orig

ورق های فولادی نصب شده بر روی مجراهای خروجی آب سد در اثر تماس مداوم با آب دچار خوردگی شده بود. جهت نصب ورق های فولادی جدید سوراخ کاری و کاشت بولت در بتن موجود صورت گرفت. علاوه بر سوراخ کاری و کاشت انکر بولت به درخواست دستگاه نظارت جهت شناسایی مقاومت کششی رزین بکار رفته برای کاشت انکر بولت ها از آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-Out) میلگرد نیز  انجام و مورد تایید قرارگرفت.

عکس های بیشتر از این پروژه