مقاوم سازی ساختمان مسکونی – بزرگراه اشرفی اصفهانی

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

  • بنیاد مستضعفان
  • تهران
  • سازه های بتنی, مقاوم سازی با FRP
دریافت اطلاغات بیشتر

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب  FRP Laminate  در زیر دال می باشد.

693_orig

تقویت و کنترل خیز دال پیش تنیده توسط CFRP  Laminate :

قسمتی از دال ساختمان مسکونی واقع در اتوبان اشرفی اصفهانی دارای خیز بیشتر از حد مجاز بوده که طرح پیشنهادی جهت کاهش خیز موجود، استفاده از جک های هیدرولیک برای بالا بردن دال و نصب  FRP Laminate  در زیر دال می باشد. در این روش نوارهای  FRP پس از برداشتن جک ها بصورت پیش تنیده در آمده و خیز دال را کاهش می دهد. در این پروژه خیز دال ها به نصف خیز اولیه کاهش یافت. این روش برای اولین بار جهت کاهش خیز دال های پیش تنیده و توسط شرکت رادیاب انجام گرفته است.

عکس های بیشتر از این پروژه