مقاوم سازی و وایرلس مانیتورینگ پلی در ملبورن استرالیا با استفاده از لمینیت CFRP

پلی در استرالیا مورد تقویت با لمینیت CFRP قرار گرفت. محققان امپا، دانشگاه سوینبورن و موناش با همکاری هم پلی فلزی را در نزدیکی ملبورن مقاوم سازی کردند و همچنین با نصب سنسورهای بی سیم 24 ساعته در حال...