حجم بتن فونداسیون چگونه محاسبه می شود؟ [تصویر]
  • calendar icon 27 مهر 1400

حجم بتن فونداسیون چگونه محاسبه می شود؟

حجم بتن فونداسیون چگونه محاسبه می شود؟  فونداسیون یکی از مهمترین عناصر ساختاری است که یک سازه باید بسیار خوب طراحی و اجرا شود ، در غیر این صورت عملکرد سازه با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد. همانطور که می دانید فونداسیون از بتن ساخته شده و در آنها از میلگرد استفاده می شود. لازم است بتوان میزان بتن مورد استفاده در فونداسیون را به درستی محاسبه کرد.

محاسبه حجم بتن ریزی کف

برای محاسبه اندازه بتن مورد استفاده در ساختمان از فرمول های خاصی استفاده می شود. در متره و برآورد ساختمان ، ابتدا حجم بتن فونداسیون ، ستون ها ، دیوارها ، دال ها، تیرها و سایر عناصر سازه ای بتن تعیین می شود. این امر برای جلوگیری از هزینه های اضافی ساخت و ساز است. در ادامه این مقاله رادیاب با ما همراه باشید تا نحوه اندازه گیری حجم بتن فونداسیون را بیاموزید.

منظور از حجم بتن فونداسیون در ساختمان چیست؟

حجم ، مساحتی است که یک ماده اشغال کرده است. بتن برای پر کردن منطقه فونداسیون در ساختمان استفاده می شود. حال شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که چگونه بفهمید چه مقدار بتن برای پر کردن حجم فونداسیون مورد نیاز است؟ برای حل این مسئله از فرمول ریاضی استفاده می شود. حجم بتن فونداسیون طبق فرمول زیر محاسبه می شود.

مراحل بتن ریزی فونداسیون:

از قبل از شروع فرایند بتن ریزی و محاسبه حجم بتن فونداسیون ، مشخصات محل ساخت و ساز باید کاملاً با برنامه ها ، مشخصات فنی و استانداردها مطابقت داشته باشد. مهمترین مراحل کنترل رعایت یا عدم رعایت موارد زیر است. - کنترل نحوه بستن تقویت کننده ها - بررسی قطر ، تعداد و فاصله آرماتورها - لقمه گذاری در زیر و در کنار تقویت کننده ها - سطح بتن را بدون در نظر گرفتن قالب و آرماتور تمیز کنید -فاصله محور به محور را بررسی کنید - کنترل ابعاد و فونداسیون و شناژ - بررسی پیچ های انكر بولت‌ها - فاصله انكر بولت‌ها را بررسی کنید - کنترل سطح در بتن حجم بتن مورد نیاز برای فونداسیون = طول * عرض * ارتفاع = 1 متر * 1 متر * 1 متر = 1 متر مکعب بر اساس این فرمول ساده ،بتن  مورد نیاز برای فونداسیون و سایر اجزای ساختمان را می توان محاسبه کرد. بر اساس تجربیات علمی و آزمایشات انجام شده در این زمینه ، برای پر کردن یک متر مکعب به 25 کیلو نیوتن یا 1000 کیلوگرم بتن نیاز است. در واقع چگالی بتن در فونداسیون 25 کیلو نیوتن متر مکعب است. به این ترتیب حجم بتن بر اساس سطح فونداسیون محاسبه می شود. می توان حجم را به صورت استوانه در نظر گرفت. در این حالت ، سطح مقطع استوانه اولیه مدور محاسبه می شود. این ناحیه در ارتفاع استوانه ضرب می شود تا حجم بتن فونداسیون مشخص شود.

 

 مراحل بتن ریزی فونداسیون:

محاسبه بتن

یکی از مهمترین کارهایی که برای فونداسیون انجام می شود محاسبه بتن مورد استفاده است. علاوه بر این ، متره و برآورد ساختمان باید کل سازه ، مانند سطح زمین ، میزان بتن ، تعداد و نوع میلگرد مورد استفاده ، به همراه تمام جزئیات مربوط به فونداسیون سازه را محاسبه کند. باید در فونداسیون ساختار محاسبه شود.

بتن مورد استفاده در سازه های بتنی

بتن مصرفی به معنی کل ساختمان (فونداسیون + سقف + دیوار + تیرها و ستون ها) است که باید با دقت محاسبه شود. به طور کلی می توان حجم بتن مورد استفاده در سازه های بتنی را حدود 0.4 متر مکعب در متر مربع زیربنا در نظر گرفت. به عنوان مثال ، تقریبا 400 متر مکعب بتن برای ساختمان با زیربنای 1000 متر مربع استفاده می شود.

محاسبه مصرف بتن در ستون ها

ستونها یکی از عناصر مهم مورد استفاده در ساختمان فونداسیون هستند. در واقع پایه ساختمان ستون است. در ساختن ستونها از آرماتورهای بتنی و حرارتی و قالبهای خاصی استفاده می شود. از آنجا که ستون ها انواع مختلفی دارند ، لازم است بتن مورد نیاز را با توجه به نوع آنها محاسبه کنیم. ستونها دارای اشکال منظم استوانه ای ، مدور و چند ضلعی هستند. بنابراین ، فرمول متفاوتی برای محاسبه بتن مورد استفاده در آنها مورد نیاز است. برای این منظور ، بتن ریزی ستون های مقاطع مختلف را ادامه می دهیم.

رایج ترین قالب های ستون عبارتند از:

  • ستون های دایره ای
  • ستون های مربع شکل

بتن ریزی در ستون های دایره ای:

برای محاسبه هزینه بتن در این نوع ستون ها ، ابتدا باید سطح مقطع را بدست آورید. مساحت دایره باید در ارتفاع ستون مورد نظر ضرب شود. در این حالت عدد بدست آمده در هزینه بتن ضرب می شود و بدین ترتیب هزینه بتن مورد استفاده در ستون مورد نظر محاسبه می شود. اگر همه ستون ها دایره ای باشند. آنها قیمت یک ستون را می گیرند و آن را در تعداد کل ستون ها با ارتفاع و سطح مقطع یکسان ضرب می کنند.

بتن ریزی در ستون های مربع شکل:

ستون مربع دارای طول ، عرض و ارتفاع است. برای بدست آوردن حجم بتن در این ستونها ابتدا سطح مقطع مربع بدست می آید. عدد حاصله در این مورد در ارتفاع و هزینه یک کیلوگرم بتن ضرب می شود. در نتیجه ابتدا حجم بتن و سپس هزینه های مورد نظر محاسبه می شود.

محاسبه ی حجم بتن فونداسیون به چند روش انجام می شود؟

با توجه به فونداسیون یا شکل مورد نظر فونداسیون ساختمان ، برای محاسبه لازم است آن را به دو قسمت تقسیم کنید. در روش ذکر شده در بالا ، مساحت هر بخش در عمق آن ضرب می شود. مقدار به دست آمده در هر بخش در نهایت جمع می شود تا حجم مورد نیاز بتن برای فونداسیون مشخص شود. در واقع محاسبه حجم بتن فونداسیون بدون استفاده از فرمول های پیچیده به راحتی انجام می شود. به این ترتیب ، مردم می توانند بتن مورد نیاز برای ساخت و ساز را محاسبه کنند. در این حالت ، هزینه های ساخت تعیین می شود و هیچ ضایعاتی در بتن وجود ندارد.

         

 محاسبه ی حجم بتن فونداسیون به چند روش انجام می شود؟

در بتن از چه اجزایی استفاده می شود؟

بتن را نمی توان به تنهایی در ساختمان و ساختمان فونداسیون استفاده کرد. در حقیقت ماسه با سایر مواد مانند سیمان و آب مخلوط می شود. برای محاسبه حجم بتن ، ابتدا مقدار مورد نیاز بتن را مطابق توضیحات محاسبه می کنند. سپس مقادیر هر جزء وارد می شود تا مقدار هر جزء بتنی بدست آید. همه این اندازه گیری ها باید بر حسب متر اندازه گیری شود. در محاسبه ، نسبت آب به سیمان باید بین 0.35 تا 0.60 در نظر گرفته شود. برای این منظور ، عرض پایه نوار معمولاً ارزش خاصی دارد ، برای طول کافی است که تمام طول ، عرض و طول پایه های نوار را اضافه کنید. از آنجا که حجم گودبرداری متر مکعب است ، ارتفاع فونداسیون نیز مورد نیاز است. هزینه حجم گودبرداری بر اساس لیست قیمت و حمل و نقل تا فواصل مشخص شده و اعمال ضرایب خاص محاسبه می شود.

متره و برآورد قالب‌بندی پی

هدف این بخش تعیین میزان قالب مورد نیاز برای قالب بندی اولیه است. فونداسیون معمولاً از آجر ، فلز یا چوب ساخته شده است. اما لازم است ارتفاع و طول قالب را محاسبه کنید. ارتفاع قالب برابر با ارتفاع فونداسیون و طول قالب با طول پایه های نواری برابر است.

متره و برآورد بتن مگر فونداسیون

برای محاسبه حجم بتن در صورت لزوم ، لازم است عرض و مسیرهای طولی فونداسیون نواری را محاسبه کرده و در ارتفاع معمولی بتن در 10 سانتی متر ضرب کنید. در متر مکعب بدون واحدهای بتنی است. عدد حاصله مقدار حجم بتن است مگر اینکه مورد نیاز باشد. عیار سیمان بتنی معمولاً 100 تا 200 کیلومتر مکعب است.

متره و برآورد آرماتوربندی فونداسیون

در این بخش لازم است وزن تقویت کننده مورد نیاز فونداسیون را محاسبه کنید. برای این کار به طول و وزن مخصوص میلگردها نیاز داریم. هر اندازه آرماتور باید جداگانه محاسبه شود ، به عنوان مثال ، 14 تقویت کننده با کیفیت و 18 تقویت کننده با کیفیت باید جداگانه در نظر گرفته شوند. با برنامه ها و جزئیات اجرایی فونداسیون ، نمره ، تعداد و فاصله تقویت کننده های طولی و عرضی قابل مشاهده است. طول آرماتورهای عرضی و طولی را می توان به راحتی محاسبه و در وزن مخصوص آنها ضرب کرد. ناگفته نماند که تقویت کننده های عرضی در شبکه های بالا و پایین قرار دارند. توجه: در صورت استفاده از آرماتور تقویت کننده یا پایه ، این آرماتورها باید در محاسبات کنتور لحاظ شوند. توجه: الزامات محاسبه آرماتورها برای همه انواع فونداسیون شامل فونداسیون نواری ، فونداسیون تک ، فونداسیون پهن و سایر پی ها یکسان است.

متره و برآورد بتن ریزی پی

همانند بتن مگر، برای محاسبه حجم بتن مصرفی فونداسیون به ارتفاع ، عرض و طول نیاز داریم. با توجه به برنامه های اجرا می توان حجم فونداسیون را محاسبه و میزان بتن مورد استفاده را تخمین زد. واحد بتنی فونداسیون بر حسب متر مکعب محاسبه می شود. بیشتر عیار سیمان بتنی فونداسیون 350 کیلوگرم بر متر مکعب است.

نکات کلیدی در مورد نحوه اندازه گیری و برآورد فونداسیون

در روش اندازه گیری و تخمین مقاوم سازی خاک زیرپی ساختمان ، اسناد مهمی مورد نیاز است ، مانند:
  • برنامه های اجرایی کامل ، شامل برنامه های ساختاری ، معماری و سایر برنامه های اجرایی.
  • ترازنامه و صورتهای مالی
  • منابع تجزیه و تحلیل قیمت
  • قیمت مواد ، نیروی انسانی و ماشین آلات
  • شرایط خاص قرارداد یا سایر اسناد ضمیمه قرارداد

 

نکات کلیدی در مورد نحوه اندازه گیری و برآورد فونداسیون

متره و برآورد چقدر اهمیت دارد؟

برآورد هزینه ساخت و ساز در همه پروژه های عمرانی ضروری و اجتناب ناپذیر است. از یک سو ، برآورد دقیق میزان مصالح ساختمانی و میزان بودجه بندی برای اقلام مختلف پروژه ، هدف نهایی ساخت و ساز را با برنامه تعیین می کند. در همین حال ، وظیفه سنگین مترور (مسئول متره پروژه) به او این امکان را می دهد که از مهارت ها و تجربیات خود برای محاسبه عناصر مختلف استفاده کند و در نهایت برآورد های لازم را با توجه به لیست قیمت سال جدید انجام دهد. این موارد شامل اهمیت اندازه گیری و برآورد فونداسیون در میزان مدیریت و متعادل سازی در ورودی ها (مواد مورد نیاز) و خروجی ها (هزینه احتمالی) پروژه است.

منظور از عیار بتن چیست؟

شایان ذکر است که یکی از ویژگی هایی که بر حجم بتن فونداسیون تأثیر می گذارد درجه بتن است. در واقع عیار بتن به سیمان موجود در هر متر مکعب بتن گفته می شود یا به عبارتی عیار بتن به معنای میزان مصرف سیمان بر حسب کیلوگرم بر واحد حجم بتن است (در ایران این متر مکعب است که واحد حجم بتن) کیفیت بتن با مقاومت نهایی آن ارتباط مستقیم دارد. با این حال ، به دلیل فرایند ساخت بتن و واکنش هیدراتاسیون در آن ، ما نمی توانیم با افزایش بی نهایت سیمان به مقاومت بی نهایت بتن برسیم.

دلایل سرد شدن اتصالات در فرآیند ریختن بتن فونداسیون چیست؟

به طور کلی ، درزهای سرد به درزهای اختیاری و درزهای اجباری تقسیم می شوند. وقتی زمان و مقدار بتن برای رسیدن به عملکرد فونداسیون قطع شود ، معمولاً اتصالات اختیاری وجود دارد ، اما به دلایل فنی ، معمولاً اتصالات اجباری لازم است. به عنوان مثال ، اتصال بین بتن فونداسیون و ترمیم بتن ستون دیوار یک اتصال اجباری است ، اما اتصال دیوار ستون ممکن است وجود نداشته باشد و اختیاری است ، به این معنی که هیچ مانع فنی و قانونی برای بتن ریزی ستون و دیوار در محل وجود ندارد. سطح کار زیاد ، لایه ضخیم بتنی ، زمان کوتاه بتن ریزی و عدم وجود فرصتهای کافی ، حجم کم بتن در هنگام ریختن بتن به دلیل بودجه ناکافی و قدرت ساخت پایین ،عواملی هستند که منجر به سرد شدن اتصالات می شوند. البته گاهی لازم است در دو مرحله و دو روز مختلف ریخته شود.

نکات مهم در قطع بتن ریزی

1. ریختن بتنی فونداسیون ،دیوارها و ستونها نباید همزمان انجام شود در صورت امکان رابیتس ها را در محل اتصالات سرد و کنار میلگردهای فولادی قرار دهید تا دو طرف بتن را بهتر وصل کنید.
2- هنگام از سرگیری کار از رابیتس استفاده کنید تا بتن به صورت عمودی سفت شود تا از لغزش دو طرف بتن در حین کار جلوگیری شود.
3- در مورد بیشتر اتصالات سرد ، طراح سازه باید موقعیت اتصال اختیاری اجرا را ،افقی یا عمودی ، تعیین کند و در این راستا سعی شود محل اتصال با کمترین تنش برشی در محل قرار گیرد و لنگر خم
4- بهتر است بتن را به صورت عمودی برش دهید ، زیرا برش زاویه دار بتن باعث ایجاد ترک های برشی می شود.
5- محل برش بتن فونداسیون باید در مکانی باشد که تنش بسیار کم یا حداقل باشد.
6. موقعیت اتصالات سرد و برش های بتنی روی نوار یا پایه های عریض باید در یک سوم میانی ستون اکس باشد.   سخن پایانی فونداسیون یکی از عناصری مهمی است، که در ساخت و ساز اهمیت زیادی دارد، در صورت درست بودن طراحی فونداسیون ، ساختمان از مقاومت بالایی برخوردار می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاور مقاوم سازی ما در ارتباط باشید.
: اشتراک گذاری

حجم بتن فونداسیون چگونه محاسبه می شود؟

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید