روش های پیشنهادی برای مقاوم سازی خاک زیرپی [تصویر]
  • calendar icon 09 آذر 1400

روش های پیشنهادی برای مقاوم سازی خاک زیرپی

روش های پیشنهادی برای مقاوم سازی خاک زیرپی ، طراحی پی بر روی خاک تقویت شده  ستون ها در یک چارچوب کلی صورت می گیرد ، که در آن چندین جنبه را می بایست در نظر داشت که عبارت اند از : مدل سازی خاک مسلح، ظرفیت باربری، نشست، تسریع تحکیم، و بهبود ویژگی های خاک با تاریخچه موارد انتخاب شده از موارد قابل توجه می باشد . راه حل های شبه دقیقی در جهت  ظرفیت باربری نهایی خاک تقویت شده توسط یک ترانشه پیشنهاد می گردد. راه حل های تحلیلی برای پیش بینی نشست CRF با فرض رفتار الاستیک خطی اجزای تشکیل دهنده خاک تقویت شده توسط گروهی از ستون ها پیشنهاد می شود.  یک روش جدید در جهت طراحی CRF به وسیله  موارد مطالعاتی مختلف ارائه و نشان داده شده است. بهبود خواص خاک اولیه در اثر نصب ستون های سنگی با بررسی های عددی و تجربی به اثبات رسیده است. رفتار پی های تکیه بر خاک تقویت شده به وسیله  ستون ها توسط کدهای عددی دو بعدی و سه بعدی پیش بینی شده است. نتایج مرتبط پس از داده های درجا ارزیابی شده است.  

مقاوم سازی خاک زیرپی و پایه های تقویت شده با ستون

  پی های تقویت شده با ستون به عنوان مجموعه ای از تکنیک های بهسازی زمین در محل شناخته می شوند  که شامل آخال های عمودی نصب شده برای افزایش خواص ژئوتکنیکی خاک های ضعیف و بسیار تراکم پذیر می باشد.  امروزه روش های پیشنهادی برای مقاوم سازی خاک زیرپی بیشتر تمرکز بر روی پرکاربردترین تکنیک‌های جهانی می باشد . شمع‌های تراکم ماسه ، ستون‌های سنگی و روش اختلاط عمیق . مزایا و روش های نصب ارائه شده توسط تکنیک های تقویت ستون نشان داده شده است، انواع تجهیزات مورد استفاده، عملکرد مورد انتظار، و روش های کنترل کیفیت این تکنیک ها شرح و بررسی شده است. مدل‌سازی مکانیکی و ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاص اجزای تشکیل‌دهنده خاک‌های تقویت ‌شده به وسیله ستون‌ها برای انجام تمام مراحل طراحی و تحلیل پایه‌های تقویت ‌شده با ستون عرضه گردید. در میان روش‌های بسیار جدید نصب، تمرکز ویژه‌ای بر الکتروکینتیک داده شده است که یک فرآیند اصلاح خاک می باشد که قابلیت نصب شبکه‌ای از ترانشه‌ها را در نتیجه برش خاک در محل می‌دهد که سپس با یک چسب افزوده مخلوط می گردد. سپس یک لایه پخش شده برای انتقال بار به خاک تقویت شده توسط شبکه ترانشه ها پوشانده می شود. فرآیند الکتروکینتیک شامل چندین مرحله می باشد  که با قرار دادن بایندر آغاز شود، سپس مخلوطی از زمین برای پردازش توسط چسب آماده شده که می تواند با یک سیال اضافه تکمیل شود .

 

مقاوم سازی خاک زیرپی و پایه های تقویت شده با ستون

 

پیش بینی ته نشینی پی ها بر روی خاک تقویت شده توسط ستون

  روش‌هایی برای پیش ‌بینی نشست پی بر روی خاک مسلح  به وسیله  ستون‌ها وجود دارد که به دو دسته تقسیم می شود که عبارت اند از  :
  • روش‌های تجربی
  • روش های  منطقی
بررسی روش‌های منطقی ابتدا مدل‌سازی RS را در نظر می ‌گیرد: مدل سلول واحد و مدل گروه ستون‌ها. مورد بعد ، برای هر نوع مدل، رویکرد مورد استفاده (مثلا، مستقیم یا همگن سازی) و قوانین تشکیل دهنده اتخاذ شده برای اجزای تشکیل دهنده RS توسط ستون ها در نظر گرفته می شود.  

روش شناسی جدید برای طراحی پایه های تقویت شده با ستون

  طراحی مقاوم سازی خاک زیرپی بر روی زمین یا به نوعی خاک  نرم تقویت شده توسط ستون ها معمولاً شامل دو تأیید مهم می باشد ، به ویژه بررسی ظرفیت باربری کافی و عملکرد نشست قابل قبول می باشد. اغلب در این رابطه یک روش جامع طراحی ارائه می گردد. بر خلاف روش های قبلی طراحی که تنها بر یک معیار منحصر به فرد طراحی، یعنی نشست یا ظرفیت باربری به تنهایی تمرکز می نمایند ، به طور متوالی ظرفیت باربری و معیارهای نشست مورد نیاز را در روش طراحی در نظر می گیرد. تکنیک های اخیر معمولاً به برخی از تکنیک ‌های بهبود زمین اختصاص داده می ‌شوند. مزایای اصلی روش طراحی پیشنهادی، اعتبار آن برای تمام تکنیک های نصب ستون و کاربرد آن برای ستون های باربر و شناور می باشد. این روش جامع شامل تعیین بخشی بهینه از سطح پی است که می بایست  با نصب ستون ها بهبود پیدا کند . بهینه سازی برای جلوگیری از طراحی بیش از حد محافظه کارانه و در نتیجه استفاده از مقادیر غیراقتصادی مواد برای ساخت آرماتور ستون مورد نیاز می باشد. اساس روش پیشنهادی شامل تخمین حداقل نسبت سطح بهبود (IAR) مورد نیاز برای اطمینان از دستیابی به ظرفیت باربری مورد نیاز طراحی خاک مسلح (RS) و سپس تعیین حد بالایی یا حداکثر مقدار تخمین حداقل نسبت سطح بهبود با در نظر گرفتن موضوع تسویه حساب مجاز سپس بهینه‌سازی بر روی IAR در محدوده‌ای ، صورت می گیرد که توسط این ظرفیت باربری و محدودیت‌های تسویه‌پذیری نادیده گرفته شده است. IAR، که معمولاً هزینه تصفیه خاک را کنترل می کند، به عنوان کمیتی هدف قرار گرفت که در یک محدوده معین بهینه شود و الزامات عملکرد فونداسیون را از نظر ظرفیت باربری و نشست مجاز برآورده نماید. فونداسیون خاک تقویت شده با ژئوسنتتیک (GRS) می تواند ظرفیت باربری پی را بهبود دهد و به خوبی نشست پی را کاهش دهد، که به طور گسترده ای برای تصفیه و بهبود پی خاک نرم استفاده شده است. در سال‌های اخیر، محققان تعداد زیادی از مطالعات را برای آشکار کردن تأثیر عوامل مختلف بر بار و رفتارهای نشست پایه‌های GRS انجام داده‌اند. در این تحقیق ابتدا مکانیسم های تقویت کننده مواد مسلح به طور خلاصه بیان شده و سپس مرور ادبیات پایه های مسطح ژئوسنتتیک-مسلح از جنبه های مطالعات تجربی، شبیه سازی عددی و تحلیل های نظری ارائه شده است. در نهایت، روند تحقیق فعلی فونداسیون تقویت ‌شده و چشم‌اندازهای مطالعه آینده مورد بحث قرار می ‌گیرد. اگر چه تحقیقات در مورد عملکرد فونداسیون های GRS به طور گسترده صورت گرفته، هیچ درک واحدی در مورد حالت شکست و مکانیسم تقویت کننده فونداسیون تقویت شده وجود ندارد. پیشنهاد روش محاسباتی دقیق و ساده برای ارزیابی ظرفیت باربری نهایی پی های تقویت شده بر اساس مکانیزم تقویت کننده و حالت شکست ضروری می باشد . ضمن اینکه پاسخ دینامیکی پایه های GRS تحت بارگذاری سیکلی و زلزله نیاز به مطالعه فشرده دارد.  

مکانیزم تقویت کننده

  مکانیسم تقویت کننده تقویت افقی را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:
  • اثر مهار جانبی
  • اثر غشای کششی
  • اثر پراکندگی تنش
  • اثر پایه عمیق
اثر مهار جانبی به حرکت نسبی ذرات خاک در امتداد سطح آرماتور تحت بار پایه اشاره دارد، که نیروی اصطکاک را در پایه به حرکت در می آورد. رابط بین آرماتور و خاک برهمکنش بین آرماتور و خاک می تواند به طور موثری جابجایی افقی خاک ها را محدود نماید، لذ  فشار محدود جانبی و مقاومت فشاری خاک های زیر پایه را افزایش می دهد . بنابراین، ظرفیت باربری نهایی مقاوم سازی فونداسیون با frp افزایش می یابد. در مورد اثر غشای کششی، خاک ها و آرماتورها در ناحیه تقویت شده به علت نشست پی تحت بار اعمال شده به سمت پایین حرکت می کنند. آرماتورها در زیر پایه خم می شوند و بنابراین نیروی رو به بالا در آرماتورهای منحنی برای مقابله با بار پایه اعمال شده ایجاد می شود و در نتیجه ظرفیت باربری پی خاک بهبود می یابد . در جهت فونداسیون چند لایه تقویت شده با ژئوسنتتیک ، به دلیل ترکیب اثر مهار جانبی و اثر غشای کششی، سفتی کلی منطقه تقویت شده به طور قابل توجهی بهبود یافته است. در عین حال پی شبیه پی خاکی دولایه با لایه سخت بالایی و لایه نرم پایینی است که بار پی را به منطقه وسیع تری پخش می کند. این مکانیسم تقویت کننده را در جهت استخراج ظرفیت باربری حجم بتن فونداسیون تقویت شده می توان اعمال نمود. زمانی که طول آرماتور بسیار کوتاه یا برابر با عرض پایه باشد و فاصله بین لایه های آرماتور کم باشد، می توان اثر پایه عمیق را ایجاد کرد. این اثر نشان می‌دهد که عملکرد فونداسیون تقویت ‌شده مشابه فونداسیون غیرمسلح با پایه‌ای است که عمق تعبیه اضافی برابر با عمق ناحیه تقویت ‌شده دارد، که می ‌تواند عمق جاسازی پای معادل را افزایش دهد .
 

  مکانیزم تقویت کننده

 
  در نهایت همانطور که آموختید در حال حاضر مکانیسم های تقویت کننده آرماتور افقی عمدتاً شامل چهار اثر می باشد . آن ها بر اساس چندین فرضیه و نتایج آزمایش‌ های بار صفحه‌ای در مقیاس کلان بر روی پایه‌های GRS خلاصه و پیشنهاد شده‌اند، در حالی که مکانیسم تعامل بین تقویت ‌کننده و خاک بر اساس آزمایش‌ های مقیاس مزو نیاز به مطالعه بیشتر دارد. تا به امروز، تحقیقات مربوط به عملکرد پایه های مسطح تقویت شده با ژئوسنتتیک و عوامل مختلف تأثیرگذار، بیشتر بر اساس آزمایش مدل کاهش یافته آزمایشگاهی است. برخی از محققان همچنین آزمایش میدانی و آزمایش مدل در مقیاس بزرگ را برای بررسی رفتارهای بارگذاری- نشست پی های تقویت شده تحت شرایط تنش واقعی تر انجام داده اند. لازم به ذکر این نکته می باشد که ، به دلیل هزینه کم و زمان کم، آزمایش‌های مدل کاهش‌ یافته آزمایشگاهی به رویکرد اصلی برای مطالعه پایه‌های خاک تقویت ‌شده با ژئوسیتتیک تبدیل شده‌اند. تجهیزات برای انجام آزمایش‌ های بار صفحه عمدتاً شامل جعبه آزمایش، دستگاه بارگذاری، پایه سفت و سخت و سنسورها (لودسل و جابجایی‌سنج) است. در آخر می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت رادیاب مراجعه نمایید.
: اشتراک گذاری

روش های پیشنهادی برای مقاوم سازی خاک زیرپی

جهت مشاهده اطلاعات بیشتر روی لینک های زیر کلیک کنید