پروژه مقاوم سازی مترو شیراز با FRP [تصویر]
  • calendar icon ------ الی ------

پروژه مقاوم سازی مترو شیراز با FRP

 

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنیتقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و ...

تقویت دال سقف با استفاده از نوارهای کربنی از نوع CFRP Laminate به عرض 5 سانتیمتر و تقویت خمشی تیرهای سقف با استفاده از 5 عدد نوار الیاف کربن از نوع CFRP Laminate به عرض 10 سانتیمتر انجام گردید. همچنین تقویت برشی تیرها با استفاده از الیاف کربن از نوع CFRP Wrap انجام گردید.

 

ظرفیت باربری سازه سقف ایستگاه مترو احسان واقع در میدان احسان شهر شیراز میبایست پس از تکمیل عملیات اجرایی افزایش داده شود. دلیل این امر درخواست کارفرما برای افزایش باربری سقف ایستگاه ناشی از ترافیک بارهای فوق سنگین بوده است. تقویت دال سقف با استفاده از نوارهای کربنی از نوع CFRP Laminate به عرض 5 سانتیمتر و تقویت خمشی تیرهای سقف با استفاده از 5 عدد نوار الیاف کربن از نوع CFRP Laminate به عرض 10 سانتیمتر انجام گردید. همچنین تقویت برشی تیرها با استفاده از الیاف کربن از نوع CFRP Wrap انجام گردید.

 

عکس های بیشتر از این پروژه 

 

تصاویر بیشتر (4)

: اشتراک گذاری