Rate this post
Rate this post

وبلاگ

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

Rate this post
a7897266-c2d1-4b44-b02f-0c9bc18c0cc128

ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت چیست؟ بتن به عنوان پرکاربردترین مصالح ساختمانی به شمار می رود  که از ترکیب آب، سیمان و سنگدانه شن و ماسه تولید می شود. خواص بتن، به دو دسته خواص «بتن تازه» (Fresh Concrete) و خواص «بتن سخت شده» (Hardened Concrete) دسته بندی می شود. مقاومت فشاری، مهمترین ویژگی بتن سخت شده به شمار می رود. اهمیت مقاومت فشاری بتن به حدی زیاد است که می‌ توان از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی اولیه تمام خصوصیات بتن بهره برداری نمود.

تست بتن و خدمات کنترل کیفیت بتن در ایمنی و پایداری سازه های بتنی نقش مستقیم دارد و تضمین کننده ایمنی سازه و هماهنگی شرایط طراحی و اجرای سازه است. ضوابط مربوط به شرایط ساخت و تست بتن به تفصیل در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان آورده شده و ملاک تایید آزمایش بتن توسط ناظر است.

این روز ها،  وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی ساخت و ساز در کشور به منظور کنترل چند باره ، آزمایش ها و تست بتن و کشش میلگرد را در ساخت و سازهای شهری اجباری و ناظر مقاوم سازی ساختمان را ملزم به بهره مندی  از شرکت های خدمات آزمایشگاهی به جهت تست مقاومت و التراسونیک بتن کرده است.

 

عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن

عوامل متعددی بر روی میزان مقاومت فشاری بتن موثر می باشند . که در متن ذیل به آن اشاره نموده ایم.

 

نسبت آب به سیمان

نسبت آب به سیمان، طریقه  شکل ‌گیری ساختار متخلخل بتن را تعیین می نماید. فضای متخلخل درون بتن، به عنوان ضعیف ‌ترین قسمت آن معرفی می گردد  که به گسترش ترک در زمان بارگذاری کمک شایانی می نماید. هرچه نسبت آب به سیمان افزایش یابد، در مقابل آن استحکام فشاری بتن کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین  با بالا بودن نسبت آب به سیمان، زمان گیرش بتن طولانی ‌تر می گردد.

 

رطوبت

وضعیت رطوبت بتن در زمان انجام آزمایش، بر روی مقدار مقاومت به دست آمده تاثیرگذار می باشد . به عنوان مثال، در صورت انجام آزمایش بر روی یک نمونه خشک، مقدار مقاومت فشاری به دست آمده نسبت به مقدار آن برای یک نمونه مرطوب (با ثابت در نظر گرفتن دیگر شرایط) بیشتر می شود.

 

تراکم

مقاومت بتن به وضعیت قرارگیری سنگدانه (شن و ماسه) در کنار یکدیگر ارتباط دارد. در صورتی که  تراکم ذرات به خوبی انجام نشده باشد، فضای بتن دارای حفره‌های بیشتری می گردد. این مسئله، مقاومت فشاری بتن را کاهش خواهد داد.

 

عوامل موثر بر مقاومت فشاری بتن

ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت

 

  • با توجه به این موضوع که بحث جریمه بتن یک بحث مالی می باشد، طبیعتاً در آبا، نشریه ۱۰۱، نشریه ۵۵ ونشریه ۱۰۸ و نشریه ۱۲۳ و غیره که مربوط به آن نهاد است به آن پرداخته نشده است وجای خالی آن در بخشنامه های آن نهاد سالهاست به چشم می خورد. برداشت غلط منجر به آن شده که  نهاد محترم وارد این مبحث نگردد، در صورتی که به وضوح باید بین دو پیمانکار که یکی از آنها انطباق با رده را داشته و دیگری که بتن کم مقاومت را به دست داده  است، تفاوت و تمیز قائل شد، زیرا در بررسی بتن کم مقاومت، احتمالاً بتن مربوطی  نظر سازه ای یا ظرفیت باربری سازه پذیرفته می گردد  و لازم است جریمه ای برای بتن کم مقاومت پذیرفته شده ، در نظر داشت.

 

  • در خالی بودن جای بخشنامه های آن نهاد، دو وزارت خانه در ایران اقدام به نگارش دستورالعملی کرده اند  که طبق بخشنامه های آن نهاد، این عمل قابل قبول نیست ولیکن  هیچ اعتراضی به این عمل در طول این سال ها صورت نگرفته است. وزارت راه و ترابری سابق دستورالعمل ارزیابی و پذیرش بتن را برای اعمال جریمه تنظیم نموده می باشد  . در وزارت نیرو به تأسی از مهندسین مشاور به ویژه در پروژه های آبی،دستورالعمل جریمه بتن را دارد که تنظیم آن در وزارت خانه مزبور انجام نشده است و چندین بار دستخوش تغییراتی نیز شده می باشد.

 

  • لازم به ذکر این موضوع می باشد که در اکثر پروژه های عمرانی اعم از اینکه در حوزه وزارت راه و ترابری سابق یا وزارت نیرو  بوده اند یا نبوده اند کارفرمایان ومشاورین با بهره گیری از دستورالعمل های ذکر شده جریمه بتن را محاسبه و اعمال می نمایند، در صورتی که  در بیشتر پروژه ها، چنین دستورالعملی به پیمان پیوست نگردیده است. پیمانکاران نیز اعتراض جدی نمی کنند زیرا از جانب کارفرما با صدور دستور تخریب جواب داده می گردد.

 

  • در بسیاری موارد ممکن است در یک پروژه، مقاومت بتن بر رده مورد نظر منطبق نگردد  و غیر قابل قبول اعلام گردد. در این حالت بررسی بتن کم مقاومت باید در دستورکار باید باشد. قطعادر این صورت  پیمانکار کماکان مسئول خواهد بود حتی اگر در پایان مرحله بررسی بتن کم مقاومت، بتن مزبور از نظر سازه ای مورد پذیرش قرار گیرد، زیرا انطباق با رده مورد نظر از ابتدا حاصل نگردیده است.

 

  • انطباق بتن با رده مورد نظر و پذیرش بتن در مرحله اول و یا پذیرش بتن از نظر سازه ای در مرحله بررسی بتن کم مقاومت به معنی پذیرش بتن از نظر دوام نمی باشد. پذیرش بتن از نظر دوام وقتی حاصل می گردد که اطمینان داشته باشید  ضوابط مورد نظر موجود در آئین نامه یا مشخصات فنی پروژه رعایت گردیده است. امروزه در تلاش اند تا ضوابطی از نظر دوام برای بتن ها تعریف گردد و مشابه با ضابطه مقاومت، مورد بررسی صورت گیرد. به طور کلی  در این دستورالعمل، صرفاً مسئله مقاومت بتن مورد توجه قرار می گیرد.

 

  • بررسی بتن کم مقاومت از دو روش کلی مبتنی بر تحلیل و آزمایش است. همانطور که می دانید  در مراحل اولیه سعی بر این است که با روش تحلیلی بتوان پذیرش بتن از نظر سازه ای را زیر نظر قرار داد. در صورت عدم پذیرش، ممکن است بتوان با توجه به اطلاعات حاصله و روش های ترکیبی تحلیلی و آزمایشی، پذیرش بتن را بررسی کرد.

چنانچه که  پذیرش بتن از نظر سازه ای صورت نگیرد ، امکان دارد  اقدامات مقتضی دیگری را همچون  کاهش بار مرده و یا بار زنده و یا هر دو را بررسی نمود  و یا به تقویت سازه یا قطعه مورد نظر اقدام کرد و آن را به حد قابل قبول نزدیک کرد.

چنانچه  که  بتن از نظر سازه ای (بویژه در مرحله تحلیلی) صورت گرفته شود ، نیاز است  پیوستگی بتن و میلگرد کنترل شود و کفایت همپوشانی میلگردها با اطلاعات جدید کنترل شود، چرا که  پیوستگی بتن و میلگرد، متناسب با مقاومت فشاری بتن موجود تغییر می نماید  و می تواند پایداری سازه را به خطر بیاندازد.

 

ضوابط نمونه‌ گیری بتن

 

ضوابط نمونه ‌گیری نحوه نمونه‌ گیری، دفعات (تواتر) نمونه‌گیری، تعداد آزمونه‌های هر نمونه‌گیری باید تعیین گردد.

 

نحوه نمونه‌گیری :

باید به ابن موضوع دقت شود که نمونه‌ گیری به شکل تصادفی صورت گیرد . نمونه ‌گیری باید در طول مدت تولید و مصرف بتن، به صورت یکنواختی توزیع شود.  که به طور معمول  نباید این کار را به زمان معین و یا شکل و حالت خاصی از بتن انجام داد. چنانچه که به این نکات توجهی نشود،  آماری ضوابط پذیرش مخدوش خواهد شد  و قضاوت میسر نخواهد بود. نمونه را باید از محل نهایی مصرف (ریختن بتن در قطعه) برداشت.

 

به هیمن دلیل نمونه‌ گیری در زمان  تخلیه بتونیر یا دستگاه بتن ‌ساز مرکزی درست نخواهد بود، مگر در این صورت که فاصله زمانی ریختن بتن و اختلاط آن بسیار پایین باشد. قطعا قبل از ریختن بتن درقالب باید نمونه‌ گیری را به انجام رسانید. تعداد آزمونه‌ ها برای هر بار نمونه ‌گیری و به ازای هر سن آزمایش، تهیه حداقل دو آزمونه (قالب) لازم است.  در صورتی که  بخواهیم در سن دیگری بجز ۲۸ روز، روش مقاوم سازی آزمونه‌ها را تعیین کنیم، لازم است تعداد آزمونه ‌ها را به تناسب بیشتر کنید.

 

ضوابط نمونه‌ گیری بتن

سخن پایانی

برای این که وضعیت بتن سازه‌ از نظر عملکرد عضو یا کل سازه با وجود بتن کم مقاومت یا غیرقابل قبول در سازه یا عضو زیر نظر و  ارزیابی قرار گیرد باید ضوابط پذیرش بتن کم مقاومت را مورد توجه قرار داد با وجود این که بتن مورد نظر غیرقابل قبول خواهد بود، ممکن است که آن  از نظر سازه‌ای قابل قبول باشد و یا این که قطعه یا سازه مورد پذیرش واقع شود کاملا واضح است که پیمانکار مسئولیت پذیرش بتن را از نظر سازه‌ای ندارد و کارفرما قادر به در نظرگرفتن جریمه‌های لازم خواهد بود. برای دریافت مشاوره با مشاور مقاوم سازی در ارتباط باشید.

Rate this post

درجدیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 − 6 =