وال پست FRP

طراحی صفر تا صد با مثال از تمام اعضای بتنی ساختمان

وال پست FRP

روش نوین مهار لرزه ای دیوارها استفاده از وال پست FRP می باشد. در این روش خمش دیوار یک طرفه و در راستای قائم بوده و نیازی به نصب وادار نیست. همچنینی در این روش محدودیت طول دیوار حذف شده و دیوار با هر طول دلخواهی قابل اجراست. در این روش پس از احداث دیوار کافی است وال پست FRP بر روی هر دو وجه دیوار قرار گرفته و با پلاستر گچی یا سیمانی به دیوار چسبانده شود . وال پست FRP مورد استفاده میتواند از جنس کربن یا شیشه  باشد و همچنین میتوانند بصورت سرتاسری یا نواری بر روی دیوار قرار گیرد. در این روش جهت مهار لبه های دیوار از پروفیل نبشی با طول کوتاه در فواصل مشخصی استفاده می شود. در روش وال پست FRP دیگر نیازی به ورق مدفون در بتن، برشکاری و نصب وادار فلزی عمودی و افقی و همچنین میلگرد بستر در بین رگه های ملات مابین بلوک ها نمی باشد. روش وال پست FRP بصورت شماتیک در شکل زیر نشان اده شده است.

وال پست FRP

 مقایسه بین روش سنتی اجرای وال پست و روش نوین وال پست FRP نشان میدهد اجرای سیستم وال پست فلزی نیازمند پرسنل فنی و عملیات جوشکاری بوده و از نظر اقتصادی گران قیمت است. در مقابل، وال پست FRP بدون نیاز به نیروی فنی و توسط عوامل اجرایی موجود به سهولت قابل اجرا بوده و از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می باشد.  شمای کلی وال پست FRP نصب شده بر روی دیوار های بلوک سبک در شکل زیر آورده شده است.

وال پست 2

مشخصات وال پست FRP

وال پست FRP تشکیل شده است از شبکه الیاف از جنس کربن یا شیشه که در راستای قائم برروی دیوار قرار میگیرد. در این شبکه، الیاف در جهت طولی قرار گرفته و یک ساختار یک جهته (UD) ایجاد میکنند

انواع وال پست FRP

در حال حاضر دو نوع وال پست FRP در سازه ها بجای وال پست فلزی سنتی قابل استفاده می باشد.

۱- وال پست FRP کربنی با نام Rad Post 50C+ که از شبکه یکطرفه الیاف کربن با مقاومت بیشتر از ۳۰۰۰ MPa  با دانسیسته   ۵۰تشکیل شده است.

۲- وال پست FRP شیشه با نام Rad Post 100G که از شبکه یکطرفه الیاف شیشه E-Glass با مقاومت بیشتر از ۲۰۰۰ MPa و با دانسیسته  ۱۰۰ تشکیل شده است که طبق ابلاغ پیوست ششم آیین نامه ۲۸۰۰ هر دو وال پست مناسب مهار لرزه ای دیوار های غیر سازه ای در ساختمان ها می باشد.

 

روش اجرای وال پست FRP

در صورت استفاده از وال پست FRP از جنس کربن (Rad Post-50C+) هیچگونه محدودیتی بابت نوع پلاستر روی دیوار (سیمانی ، گچی و …) وجود ندارد. اما در صورت استفاده از وال پست FRP از جنس شیشه (Rad Post – ۱۰۰G) ، فقط می بایست از پلاستر گچی جهت اتصال نوارهای وال پست به دیوار استفاده کرد. در صورت نیاز به اعمال پلاستر سیمانی، میبایستی از شبکه الیاف شیشه مقاوم به قلیا (AR-glass) استفاده نمود. در این روش وال پست FRP را می توان بصورت سرتاسری یا نواری اجرا کرد، بدین صورت که وال پست FRP کربنی (Rad Post 50C+) و یا وال پست FRP شیشه (Rad Post 100G) را بر روی دیوار قرار داده شده و با اعمال پلاستر به دیوار چسبانده می شود. طبق جزییات ارایه شده در کتاب “راهنمای طراحی سازه ای و جزییات اجرایی دیوار های غیر سازه ای” جهت مهار دیوارهای ساخته شده با بلوک سبک از طریق وال پست FRP باید از نوارهای به عرض ۲۵ سانتی متر و با فواصل ۷۵ سانتی متر بر روی هر دو وجه دیوار استفاده نمود. در صورت اجرای وال پست FRP بر روی دیوار آجری این فواصل به ۵۰ سانتی نتر کاهش می یابد. در شکل های زیر جزییات نصب و نحوه درگیری وال پست FRP به دیوار نماش داده شده است.