مقاوم سازی دیوارهای بنایی

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

استفاده از مصالح بنایی و خشتی در اجرای ساختمانها از قرون گذشته در ایران رواج داشته است و تا کنون در بسیاری از شهرها و تقریبا اکثر مناطق روستایی و مناطق گرم و خشک ساختمانهای بنایی و خشتی قسمت اعظم ساختمانهای این مناطق را شامل میشوند. با توجه به آسیب پذیر بودن این ساختمانها در طی زلزلههای گذشته و قرار گرفتن بسیاری روستاها در نواحی لرزه خیز، اهمیت مطالعه رفتار و عملکرد این نوع ساختمان ها در برابر زلزله به شکل آشکار مشخص است.

سازه های بنایی در مقابل نیرو های زلزله عملکرد بسیار ضعیفی دارد. می توان برای اثبات درستی این گفته مدارک زیر را شاهد گرفت:

تصویری از ارگ بم قبل و بعد از زلزله:

در فیلم زیر می توانید مشاهده کنید که با تخریب یک بخش از دیوار بنایی چگونه کل ساختمان دچار فروریزش می شود.

ضعف عملکردی ساختمان های بنایی و شکل پذیری بسیار پایین این ساختمان ها باعث شده این ساختمان ها در آیین نامه های جدید با ملاحظات و جدیت بالاتری مورد طراحی و ساخت قرار بگیرند. از جمله تمهیدات لازم برای ساخت ساختمان های بنایی افزودن کلاف افقی و عمودی به ساختمان است. نقش کلاف افقی و عمودی در ساختمان را در ویدئوی زیر مشاهده می کنید:

روش های گوناگونی برای مقاوم سازی ساختمان های بنایی وجود دارد ازجمله روش های مقاوم سازی ساختمان های بنایی می توان موارد زیر را نام برد:

در زیر تصاویری از مقاوم سازی ساختمان بنایی با FRP را مشاهده می کنید:

مقاوم سازی ساختمان بنایی (دیوار آجری در تصویر) با پاشیدن بتن شاتکریت بر روی شبکه فولادی

مقاوم سازی ساختمان بنایی با افزودن قاب پیرامونی و تقویت دیافراگم

مقاوم سازی ساختمان بنایی با استفاده از تسمه FRP

مقاوم سازی ساختمان بنایی با افزودن دیوار برشی و تقویت دیافراگم