مقاوم سازی دال و سقف با FRP

به منظور افزایش ظرفیت باربری دال برای بارهای زنده و یا بازگرداندن مقاومت از دست رفته دال به موجب خوردگی در فولاد می توان از روش مقاوم سازی با مصالح FRP  استفاده کرد. همچنین در صورت تعبیه بازشو در دال می توان ناحیه اطراف آن را به راحتی با این مصالح مقاوم کرد. برای این منظور می توان با توجه به شرایط پروژه الیاف را از بالا و پایین به دال چسباند که تنها پس از ۲۴ ساعت سیستمی با مقاومت تا بیش از ۳ برابر فولاد حاصل می شود. قابل ذکر است که با توجه به ضخامت کم این مصالح مشابه یک کاغذ دیواری می توانند بر روی سطح قرار بگیرند. تعداد لایه ها و زاویه قرارگیری لایه ها باید توسط محاسبات بدست آید.

 چند تصویر از مقاوم سازی چند دال با استفاده از مصالح FRP :

 

 

 

 

 

 

 

خصوصیات و مزایا

مزایای استفاده از مقاوم سازی توسط مصالح FRP در دال ها به شرح زیر است:

– افزایش مقاومت تیر برای لنگر خمشی مثبت و منفی

– افزایش سختی و کاهش تغییر مکان بهره برداری

– پوشش تنها بخشی از سطح با این مصالح می تواند برای مقاوم سازی کل دال کفایت کند.

– با توجه به ضخامت پایین مصالح FRP معماری عضو دچار اختلال نمی شود. (از طرفی این خصوصیت در پارکینگ ها که فاصله کف تا سقف نباید از حدی کمتر باشد بسیار کمک کننده است.)

– می توان از مصالح FRP همزمان به منظور عایق رطوبتی دال نیز استفاده کرد.

– قیمت مقاوم سازی با این مصالح بسیار کمتر از روش های سنتی است.
– روش اجرا و امکانات لازم برای مقاوم سازی در این روش به طور چشمگیری ساده تر است.

مهندسین شرکت رادیاب قادرند تا طرح مقاوم سازی دال ها را همراه با نقشه های اجرایی مناسب در اختیار کارفرمایان محترم قرار بدهند. همچنین این شرکت خدمات اجرا، کنترل کیفیت و تامین مصالح را برای پروژه های شما فراهم می آورد. با ما تماس بگیرید.

: اشتراک گذاری