021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقالات کنفرانس مقاوم سازی ساختمان با FRP

آرشیو مقالات مقاوم سازی (کنفرانس SMAR) 

با استفاده از لینک های زیر شما به مطالب بسیار زیادی در مورد عناوین زیر دسترسی خواهید داشت: 

- مقاوم سازی ساختمان های بتنی با FRP

- مقاوم سازی سازه های فولادی با FRP

- مقاوم سازی سازه ها با استفاده از FRP پیش تنیده

- مراقبت از سلامت سازه (Structural Health  Monitoring (SHM

- ارزیابی عملکرد و خسارت در ساختمان ها

- کنترل خسارت، ترمیم و مقاوم سازی 

- مسائل دوام سازه در برابر محیط خورنده، سیستم های حفاظت حریق

- کاربرد مواد حافظه دار شکلی در مهندسی عمران

- و ...

SMAR Proceedings

دانلود تمامی مقالات در قالب فایل زیپ

The SMAR Proceedings are available as download ZIP-packages. Unzip the zip-file and click on the index.html file to navigate through all preceedings available as pdf-files.

Click on SMAR_2017_Proceedings to download the proceedings of SMAR 2017 conference.
Click on SMAR_2015_Proceedings to download the proceedings of SMAR 2015 conference.
Click on SMAR_2013_Proceedings to download the proceedings of SMAR 2013 conference.
Click on SMAR_2011_Proceedings to download the proceedings of SMAR 2011 conference.

مشاهده و دانلود مقالات به طور یک به یک 

Instead of downloading the proceedings you may directly browse through the table of contents and download selected PDF-files.

Click on SMAR_2017_Proceedings to browse through the table of contents and the proceedings.
Click on SMAR_2015_Proceedings to browse through the table of contents and the proceedings.
Click on SMAR_2013_Proceedings to browse through the table of contents and the proceedings.
Click on SMAR_2011_Proceedings to browse through the table of contents and the proceedings.