021 88 88 44 73 تلفن تماس

 معرفی پل های عابر پیاده ساخته شده با استفاده از مقاطع کامپوزیت GFRP توسط شرکت فایبرلاین- برلین 2017

چند سالی می شود که پل های عابر کوچک ساخته شده با استفاده از مقاطع FRP  محبوبیت زیادی پیدا کرده اند. این پل ها در کمتر از چند ساعت نصب می شوند بسیار سبک هستند و مقاومت بسیار زیادی در برابر خوردگی از خود نشان می دهند. شرکت فابرلاین قصد دارد تا در این ارتباط یک جلسه ای در  8 سپتامبر 2017 برای معرفی این پل ها برگزار کند. در ادامه آدرس این رویداد را بیابید.

https://www.footbridge2017.com/