021 88 88 44 73 تلفن تماس

5ncnms
اولین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران در تاریخ 5 و 6 آبان ماه سال 1395 با مشارکت فرهیختگان و اساتید برجسته داخلی و خارجی برگزار شد. دوره های اول تا چهارم این کنفرانس به ترتیب در کرمان، اصفهان، سمنان و یاسوج با موفقیت برگزار شده است.

نارنمای این کنفرانس برای اطلاعات بیشتر: www.5ncnms.ir/fa/

The First International Conference and the 5th National Conference on Modern Materials and Structures in Civil Engineering  was held on 26 and 27 October,2016 in Tehran with participation of distinguished professors and scholars from around the world. The first to fourth periods of this conference were successfully held in Kerman,Isfahan,Semnan and Yasouj,respectively.

For more information click on: www.5ncnms.ir/en/