021 88 88 44 73 تلفن تماس

پروژه هتل پارسیان آزادی خزر (هتل هایت)

مشخصات پروژه: هتل پنج ستـاره پارسیان خـزر با قدمت 40 ساله در دهه 50 توسط گروه معروف هتل-های هایت آمریکا در شهر چالوس افتتاح شده است. که با توجه به قدمت ساخت نیاز به تقویت در برابر نیروهای زلزله دارد.

کارفرما: بنیاد مستضعفان

روش تقویت: طراحی و اجرای تقویت سازه با استفاده از سیستم CFRP Wrap و CFRP Laminate.

پروژه هتل پارسیان آزادی خزر (هتل هایت)

  • پروژه هتل پارسیان آزادی خزر (هتل هایت)

  • پروژه هتل پارسیان آزادی خزر (هتل هایت)

  • پروژه هتل پارسیان آزادی خزر (هتل هایت)

Loading