021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی در سد سفیدرود-منجیل:

سد سفیدرود منجیل با ارتفاع 106 متر از پی و طول تاج 425 متر یکی از بزرگترین سدهای بتنی ایران است که در سال 1341 به بهره برداری رسیده است.

ورق فولادی موجود در خروجی های آب سد در اثر تماس مداوم با آب دچار خوردگی شده بود. جهت نصب ورق های فولادی جدید سوراخ کاری و کاشت بولت در بتن موجود صورت گرفت. آزمایش بیرون کشیدگی (Pull-Out) میلگرد نیز به درخواست دستگاه نظارت انجام و مورد تایید قرارگرفت.

پروژه مقاوم سازی در سد منجیل

  • تقویت کف و دیواره های خروجی سد بتنی منجیل با ورق های فولادی

  • تقویت کف و دیواره های خروجی سد بتنی منجیل با ورق های فولادی

  • تقویت کف و دیواره های خروجی سد بتنی منجیل با ورق های فولادی

  • مقاوم سازی سر ریز های سد بتنی منجیل

  • تست pull out میلگرد در پروژه سد منجیل

  • مقاوم سازی سد بتنی منجیل

  • مقاوم سازی سد بتنی منجیل

Loading