021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی مجتمع تجاری گلستان - مشکین شهر

مجتمع تجاری گلستان مشکین شهر به متراژ تقریبی 8,000 متر مربع در استان اردبیل واقع است. در حین اجرا، نقشه های معماری تغییر کرده بطوری که سقف طبقه آخر بصورت سازه فضاکار در آمد. به علت دهانه های بزرگ سازه و برف زیاد منطقه، ستون های پیرامونی که تکیه گاه های سازه فضاکار بوده اند نیاز به تقویت داشته اند. همچنین به علت مقاومت مشخصه کم بتن سازه و تغییر بارگذاری نیاز به افزایش سختی وجود داشته که توسط دیوار برشی های جدید تامین گردید. تعدادی از تیرها نیز بصورت موضعی توسط FRP Laminate وFRP Wrap  تقویت گردید.

مقاوم سازی مجتمع تجاری گلستان - مشکین شهر

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی با FRP، گلستان مشکین شهر

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی با FRP، گلستان مشکین شهر

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی با FRP، گلستان مشکین شهر، ژاکت فولادی

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی با FRP، گلستان مشکین شهر، ژاکت فولادی

  • مقاوم سازی ساختمان بتنی با الیاف FRP، مقاوم سازی با FRP

  • مقاوم سازی تیر ساختمان بتنی با الیاف FRP، مقاوم سازی با FRP

  • مقاوم سازی تیر ساختمان بتنی با الیاف FRP، مقاوم سازی با FRP

  • مقاوم سازی تیر ساختمان بتنی با الیاف FRP، مقاوم سازی با FRP

  • مقاوم سازی تیر ساختمان بتنی با الیاف FRP، مقاوم سازی با FRP

Loading