021 88 88 44 73 تلفن تماس

مقاوم سازی هتل بزرگ پارسیان آزادی تهران :

ساختمان 28 طبقه بتنی این هتل دارای 500 اتاق بوده و از این نظر بزرگترین هتل کشور می باشد. سازه این هتل قبل از تدوین آیین نامه زلزله طراحی و احداث گردید و از لحاظ تحمل نیروهای جانبی ناشی از زلزله دارای دو مشکل اساسی بوده است. 

1-کمبود میلگرد برشی در ستون ها

2- وجود طبقه نرم در لابی به ارتفاع 10.5 متر

برای رفع مشکل اول از روش دورپیچ کردن ستونها با استفاده از الیاف کربن (CFRP) استفاده شده است. برای رفع مشکل طبقه نرم و محدود کردن جابجایی ساختمان از بادبندهای فلزی در ترکیب با دمپرهای هیدورلیک استفاده شده است.

طراحی و مشاوره پروژه توسط شرکت سوئیسی  SMteam GmbH و کنترل کیفیت کامپوزیت های کربنی توسط موسسه فدرال سوئیسی EMPA انجام گردیده است.

مشخصات این پروژه در کتابخانه مراکز تحقیقاتی Empa و  eawag ثبت شده است که می توانید در لینک زیر آن را مشاهده کنید:

 http://library.eawag-empa.ch/empa_publications_2008_open_access/EMPA20080428.pdf

جهت دریافت خلاصه تست های کنترل کیفیت در پروژه بهسازی لرزه ای هتل بزرگ آزادی تهران بر روی فایل مقابل کلیک کنید: کنترل کیفیت

 

پروژه-مقاوم-سازی-هتل-بزرگ-آزادی-تهران

 • مقاوم سازی ساختمان بتنی با FRP (نمای ساختمان هتل پارسیان آزادی)

 • مقاوم سازی ستون بتنی با FRP (نمای ساختمان هتل پارسیان آزادی)

 • مقاوم سازی ستون بتنی با FRP (نمای ساختمان هتل پارسیان آزادی)

 • استفاده از میراگر در مقاوم سازی هتل آزادی، مقاوم سازی ساختمان بتنی

 • ساخت میراگر ویسکوز در مقاوم سازی هتل آزادی، مقاوم سازی ساختمان بتنی

 • مقاوم سازی ستون های بتنی آسیب دیده با FRP، مقاوم سازی با FRP

 • تست pull-off مربوط به ساختمان هتل پارسیان آزادی، مقاوم سازی با FRP

 • تست دمپرهای ویسکوز مربوط به هتل آزادی

 • تست چرخه ای ستون های بتنی جهت بررسی مقاوم سازی با FRP، مربوط به ساختمان هتل پارسیان آزادی

 • تست چرخه ای ستون های بتنی جهت بررسی مقاوم سازی با FRP، مربوط به ساختمان هتل پارسیان آزادی

 • تست چرخه ای ستون های بتنی جهت بررسی مقاوم سازی با FRP، مربوط به ساختمان هتل پارسیان آزادی

 • مقاوم سازی ستون های بتنی آسیب دیده با FRP، مقاوم سازی با FRP

 • تست کششی FRP، تست FRP، مقاوم سازی ساختمان با FRP (هتل پارسیان آزادی)

 • نمای داخلی از هتل پارسیان آزادی، مقاوم سازی ساختمان بتنی با FRP

 • مقاوم سازی ساختمان هتل پارسیان آزادی

Loading