همکاری شرکت Schöck و Fiberline برای بهبود شرایط تولید میلگرد کامپوزیتی Combar

شرکت فایبرلاین Fiberline و شرکت مصالح و سیستم های ساختمانی شوک Schöck به منظور گسترش مصرف میلگردهای GFRP در سازه های بتنی یک سند همکاری امضا کردند. اولین قدم این قرارداد ساخت یک کارخانه جدید در Halle آلمان...