مقاوم سازی پل قم رود – قم با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی پل بتنی با استفاده از FRP

تقویت سازه با FRP، لمینیت کربن و…

دریافت اطلاغات بیشتر

سازه بتنی برای پوشش رودخانه قم رود با هدف گسترش صحن غربی حرم بر روی ترافیک عبوری ایجاد گردید.

711_orig

سازه بتنی برای پوشش رودخانه قم رود با هدف گسترش صحن غربی حرم بر روی ترافیک عبوری ایجاد گردید. همزمان با اجرای بخشی از پروژه، به دلیل تغییر جزئیات بارگذاری تصمیم به تقویت خمشی تیرهای اصلی پل گرفته شد. بر اساس طرح تقویت، تیرهای اصلی پل با استفاده از CFRP Laminat تقویت گردید.

عکس های بیشتر از این پروژه