مقاوم سازی مرکز تجاری خلیج فارس-شیراز با FRP

شرکت مقاوم سازی ساختمان رادیاب

مقاوم سازی هتل با اسکلت بتنی

تقویت سازه با FRP، میراگر ویسکوز و …

  • شیراز
  • سازه های بتنی, مقاوم سازی با FRP
دریافت اطلاغات بیشتر

برای تقویت ستون ها به روش دورپیچی کردن (Column Wrapping) و برای تقویت خمشی تیرها از الیاف کربن بصورت CFRP Laminate استفاده گردید.

784_orig

این ساختمان واقع در شیراز، با زیربنای 500,000 متر مربع بزرگترین مجتمع تجاری ایران می باشد. در بخشی از این ساختمان به دلیل تغییر کاربری میبایستی تعدادی از تیرها و ستون ها بصورت موضعی تقویت می گردید. برای تقویت ستون ها به روش دورپیچی کردن (Column Wrapping) و برای تقویت خمشی تیرها از الیاف کربن بصورت CFRP Laminate استفاده گردید.

عکس های بیشتر از این پروژه