021 88 88 44 73 تلفن تماس

SMAR2017

در این بخش مصاحبه ای از جناب آقای دکتر متولی پخش می شود که در آن به مقاوم سازی سازه های فولادی قدیمی پرداخته شده است محقق همکار ایشان آقای دکتر الیاس غفوری نقش شگرفی در ارتقای روش های جدید برای حفظ زیرساخت های این چنینی شده است که در ادامه توضیحاتی در این خصوص ارائه خواهد شد. 

در سوئیس پل های متعددی به مراتب قدیمی تر از پلی که اخیرا در ایتالیا- پل مراندی در جنوا (Morandi Bridge in Genoa) - تخریب شد وجود دارد. همین الان 126 سال از عمر یک پل مربوط به راه آهن سوئیس با سازه فلزی و اتصالات پرچی در نزدیکی مونخن اشتاین (Münchenstein) گذشته است. محققان می توانند با تکنیکی ساده از این پل برای سال های دراز بهره برداری کنند. 

امیرحسین محمدی- گروه تحقیق و توسعه رادیاب 

روش مقاوم سازی پل های فولادی قدیم

مرجع : SRF.CH