021 88 88 44 73 تلفن تماس

پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال)

مشخصات پروژه: بزرگترین مجتمع تجاری و اداری خاورمیانه با ۱،۷۰۰،۰۰۰ مترمربع زیربنا واقع در همت غرب، منطقه 22 تهران که بدلیل افزایش طبقات نیاز به تقویت در طبقات زیرین دارد.

کارفرما: شرکت توسعه و بین الملل ایران مال

روش تقویت: مطالعات آسیب پذیری و اجرای طرح بهسازی شامل تقویت ستون ها و تیرهای بتنی با استفاده از الیاف CFRP و همچنین استفاده از روش های Concrete Jacketing و Steel Jacketing جهت تقویت المان های بتنی.

پروژه بازار بزرگ ایران (ایران مال)

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

 • مقاوم سازی ایران مال

Loading